Geschiedenis

Kwekerij Van Aalst & Van Waaij is gestart in 1982 op een stuk huurland in de Noordpolder in Benthuizen ter grootte van 1 ha. In 1983 kochten wij land aan de Burgemeester Smitweg 112 te Hazerswoude ter grootte van 2 ha.

Op dat moment werden Kees van Aalst en Jan van Waaij – vrienden vanaf hun 12e jaar – firmanten, verder werkend onder de firma Van Aalst & Van Waaij. In 1988 werd er een buurperceel bijgekocht, om het areaal uit te breiden. In 1996 hebben wij een bestaande woning gesloopt en een nieuwe woning gebouwd.

Vanaf 1988 tot 1992 hadden we nog ± 3500 m2 potcultuur, wat we in 1992 beëindigd hebben. We werden voor de keuze gesteld om de potcultuur uit te breiden of ons te specialiseren in kweek in de volle grond. We hebben voor het laatste gekozen en hebben ons gespecialiseerd in plantgoed en lichtleverbare producten.

Tot 2001 hebben Kees van Aalst en Jan van Waaij een goede samenwerking gehad. In 2000 besloot Kees om naar Oekraïne te emigreren.

Vanaf dat moment heb ik – Jan van Waaij – het bedrijf alleen voortgezet.

In 2003 kwam land tegenover de bestaande tuin te koop. Dat is er in hetzelfde jaar nog bijgekocht, zodat de kwekerij met ± 3 ha werd uitgebreid.

Onze teelt is nu uitsluitend volle grond, iets wat we ook in de toekomst voort hopen te zetten.