Teelt

Sinds 2003 is de teelt bij boomkwekerij Van Aalst & Van Waaij ingrijpend veranderd. Vòòr de omslag werd duidelijk dat er weinig bodemleven meer in de grond zat. Aaltjes zorgden ervoor dat we moesten uitkijken naar oplossingen. Dit omdat vooral de hoofdsoorten Prunus en Buxus sterk reageerden op de aaltjes. Dit uitte zich in steeds meer groeistoornissen bij het gewas en plaatselijke uitval.

Via een teeltadviseur kwamen we in aanraking met methoden om het bodemleven te verbeteren. Zodoende laten we nu verrijkte compost door de bodem frezen. Daarnaast gebruiken we, als de bodemtemperatuur hoog genoeg is en dus het bodemleven actief is, compostthee. Dit wordt direct over de gewassen gespoten.

Ieder jaar wordt een onderzoek uitgevoerd, om de NPK-verhouding in de bodem vast te stellen, om – als dat nodig is – bij te sturen door middel van compost. Daarom zijn dit jaar voor het eerst ook de sporenelementen vastgesteld.

Door de veranderde teeltmethoden is er geen plaatselijke uitval meer. Daarnaast hebben we ook minder last van de wortelziekte Pythium. Ook de wortelontwikkeling van de gestekte Prunus laurocerasus is veel beter na gebruik van stekmedium met mycorrizhae, ofwel nuttige wortelschimmels.

Doordat in 2003 een stuk extra land werd aangekocht, kwam er plaats om de bodem te verbeteren met zogenaamde groenbemesters. Door elk jaar een ander stuk land in te zaaien met Tagetes – afrikaantjes – of Sudangras word de bodemstuctuur en het bodemleven verbeterd en worden aaltjes biologisch bestreden.