Kwekersrechtelijk beschermde soorten

Boomkwekerij Van Aalst & Van Waaij kweekt momenteel enkele kwekersrechtelijk beschermde soorten. We zijn sub-licentiehouder bij Van Vliet New Plants BV en Plantipp. Hieronder is te zien bij welke onderneming de licenties van de door ons gekweekte soorten ondergebracht zijn.

Van Vliet New Plants

  • Prunus laurocerasus “Gajo”

Plantipp

  • Buxus microphylla “Golden Triumph”
  • Cotinus coggygria “Golden Spirit”® Ancot
  • Cotinus coggygria “Young Lady”®
  • Prunus laurocerasus “Anbri” Etna®